Meracie prístroje

Automatický regulátor chladiacej vody

Zariadenie stabilizuje teplotu kondenzačnej nádoby alebo teplotu chladiacej vody pri nastavenej teplote. Dosiahne sa výrazná úspora energie a chladiacej vody.128.54 €
Liehomer s teplomerom

Liehomer  s teplomerom slúži na stanovenie obsahu alkoholu v destiláte. Zahŕňa mierky Gay-Lussac aj Cartier. Do odobratej vzorky v meracom valci sa vloží liehomer,aby sme zistili obsah alkoholu v destiláte. Presné meranie nám umožňuje nastavenie stupňa alkoholu, čo pomáha produkovať vysoko kvalitné pálenky. Jeho výška je 33 cm, jeho priemer je 2 cm.


13.12 €
Merací valec 100ml

Slúži na stanovenie obsahu alkoholu v destiláte. Zahŕňa váhy Gay-Lussac aj Cartier. Do odobratej vzorky v meracom valci sa vloží alkohomer a nameriame obsah alkoholu v destiláte. Presné meranie umožňuje ľahko oddeliť jednotlivé frakcie, čo pomáha produkovať vysoko kvalitné pálenky. Okrem toho sa používa aj pri konečnej fáze nastavení obsahu alkoholu.

Rozmery- výška 29 cm, priemer  3 cm


10.83 €
Teplomer na pálenicu

Teplomer, ktorý je možné inštalovať do všetkých páleníc. Meranie teploty je 0-110 ° C s maximálnou chybou 1 ° C. Presné meranie umožňuje ľahko oddeliť jednotlivé frakcie, čo pomáha produkovať vysoko kvalitné pálenky. Inštalácia teplomera vyžaduje spájkovanie.


28.26 €
Bezpečnostné opatrenia pri pálení domácej pálenky
Zaujímavosti, recepty

Bezpečnostné opatrenia pri pálení domácej pálenky

Destilácia nie je detská hra, ale veda, ktorá sa môže ľahko stať nebezpečnou, ak človek nevie, čo má robiť, alebo nevenuje dostatočnú pozornosť bezp..
Čítajte ďalej

Kto si sám páli pálenku,ten...

  • presne vie, čo bude obsahovať destilačný kotol,
  • sám sa rozhoduje o tom, či sa bude sústrediť na kvantitu alebo kvalitu,
  • pripraví pálenku podľa vlastnej chuti,
  • sa sám stará o celý proces pálenia,
  • pije to, čo si sám vypálil